OAJ:stä eroaminen

Sivua on päivitetty viimeksi 11.12.2011

Irtisanoutuminen halutaan aina kirjallisesti.
Sähköpostikin kelpaa, jasenrekisteri@oaj.fi

Irtisanomiseen toivotaan seuraavat tiedot:
- jäsenen nimi
- jäsennumero tai syntymäaika (ilman loppuosaa)
- päivä jolloin haluaa jäsenyyden päättyvän
- jos jäsen haluaa kertoa, syy miksi eroaa (esim. vaihtaa alaa, eläke, hatuttaa, tms.)

OAJ:n ja Opettajien työttömyyskassan jäsenyys kulkee käsikädessä.
Mikäli jäsen haluaa liittyä Loimaan Kassaan, on silloin erottava OAJ:sta ja Opettajien Työttömyyskassasta.
Opettajien työttömyyskassan jäsen voi olla olematta OAJ:n jäsen.