Aktiiviset opet 2011

AKOLin puheenjohtaja Timo Kraft avasi seminaarin omalla puheenvuorollaan.

Yhdistyksemme puheenjohtaja Mika Aaltonen ja sihteeri Panu Pesonen osallistuivat 7-9.10.2011 Silja Serenadella AKOLin järjestämään Aktiiviset opet-järjestöseminaariin, jonka kohderyhmänä olivat yhdistysten puheenjohtajat ja sihteerit.  

Kuvat: Mika Aaltonen 

OAJ:n järjestöjohtaja Petri Lindroos kertoi OAJ:n kuulumisia ja ajankohtaista yhdistystoiminnasta.

Luennoilla ja ryhmätöissä oli aiheina mm. aikuiskouluttajien edunvalvonta alueyhdistyksissä, yhteistoimintalaki käytännössä ja yhdistystoiminnan haasteet paikallistasolla.

OAJ:n valtuutettu ja AKOL:n hallituksen jäsen Marjo Leiniitty-Tuomainen esitteli vapaan sivistystyön opettakyselyn tuloksia sekä avasi kuulioille vapaan sivistystyön opettajien arjen ongelmakenttää.

AKOLin palkkasihteerit Merja Kittelä ja Mirva Salokorpi toivat esille omassa toimenkuvassaan usein kentältä esille tulleita edunvalvonnan kysymyksiä. 

Neuvottelutilanne oli keskustelussa myös esillä. 

AKOLin kansainvälisistä asioista ja ulkoisesta tiedottamisesta vastaava Pirkko Kuhmoinen luennoin järjestötasolla tapahtuvasta ennakoivasta edunvalvonnasta.

Työtila ja AKOLin sihteeri Tapio Vainio työvälineitään virittämässä.

Työpäivän päätteeksi nautittiin herkullista illallista.

Ohjelmassa oli varattu aikaa myös Tukholman nähtävyyksille.

Liikuntamahdollisuuksia osallistujat käyttivät myös runsain joukoin.